Cradle to Cradle: een nuttige leidraad in overheidsopdrachten

cradle to cradle

Cradle to Cradle is een universeel label voor duurzame producten. De Cradle to Cradle-filosofie stelt dat we gebruikte materialen op het einde van hun leven opnieuw kunnen en moeten benutten. Zo komt er een materiaalkringloop tot stand en gaan er geen kostbare grondstoffen verloren. Het is dan ook logisch dat deze certificatiestandaard een nuttige leidraad