De prestatieverklaring: kwalitatieve garantie voor bouwproducten

prestatieverklaring

Sinds 1 juli 2013 moeten bouwproducten over een prestatieverklaring beschikken. Die stipuleert de kenmerken van het bouwproduct dat op de markt wordt gebracht. Het is een Europees initiatief om de consument beter te informeren en de kwaliteit te waarborgen. In de prestatieverklaring staan onder andere de naam van de fabrikant, het beoogde gebruik en de technische eigenschappen.

Europa waakt over kwaliteit bouwproducten

De prestatieverklaring is een Europese verordening die voorzien is van een CE-markering. De verordening stelt dat alle bouwproducten onder een geharmoniseerde norm vallen. Het gaat over een uniform document (ook wel Declaration of Performance genoemd) dat de fabrikant opstelt en waarin de kenmerken en de prestaties van het product worden omschreven. Op die manier creëert men openheid en heeft de eindgebruiker toegang tot alle nodige informatie.

prestatieverklaring vloerbekleding

De inhoud van de prestatieverklaring

Wat staat er nu precies vermeld in de prestatieverklaring? Dit zijn de belangrijkste onderdelen:

  • de identificatiecode
  • het typenummer
  • beoogd gebruik
  • naam van de fabrikant
  • geautoriseerde vertegenwoordiger

Daarnaast worden er een heel aantal technische eigenschappen gespecificeerd. Voor vloerbekleding gaat het onder meer over warmtebestendigheid, elektrische geleiding, gladheid, watervastheid en reactie op brand. De prestatieverklaring moet gedateerd en ondertekend worden door de fabrikant.

Gevaarlijke stoffen

De prestatieverklaring moet ook informatie bevatten over de gevaarlijke stoffen die in het bouwproduct aanwezig zijn. Hierdoor is het mogelijk om:

  • Duurzaam bouwen te verbeteren.
  • Te voldoen aan de REACH-verordening (voor de bescherming tegen de risico’s van chemische stoffen).
  • De veiligheid van de werknemers op werven te waarborgen waar bouwactiviteiten uitgevoerd worden.

Ben je benieuwd hoe zo’n attest er precies uitziet? Hier vind je een voorbeeld van een Tarkett-prestatieverklaring.

Laat een Reactie achter