Cradle to Cradle: een nuttige leidraad in overheidsopdrachten

cradle to cradle

Cradle to Cradle is een universeel label voor duurzame producten. De Cradle to Cradle-filosofie stelt dat we gebruikte materialen op het einde van hun leven opnieuw kunnen en moeten benutten. Zo komt er een materiaalkringloop tot stand en gaan er geen kostbare grondstoffen verloren. Het is dan ook logisch dat deze certificatiestandaard een nuttige leidraad vormt voor openbare aanbestedingen en overheidsopdrachten.

Wat is Cradle to Cradle?

Producten die het Cradle to Cradle-logo dragen, zijn geproduceerd volgens de volgende drie principes:

  1. Afval = voedsel.
  2. Energie komt van de zon.
  3. Koester diversiteit.

Concreet zijn Cradle to Cradle-producten:

  • veilig en gezond, want ze bestaan uit grondstoffen die niet giftig zijn voor mens of milieu,
  • recycleerbaar of biologisch afbreekbaar, zodat ze deel uitmaken van een ‘circulaire economie’ of ‘gesloten kringloop’,
  • gemaakt met hernieuwbare energie,
  • gemaakt met aandacht voor de CO2-voetafdruk en het waterverbruik,
  • sociaal verantwoord

De rol van C2C in overheidsopdrachten

Duurzame producten

Het Cradle to Cradle-certificaat biedt een bijzonder zinvolle en exhaustieve leidraad voor aanbestedende overheden, juist omdat het label verschillende aspecten van duurzaamheid omvat, zoals grondstoffengebruik, water, CO2 en sociale duurzaamheid. Bovendien erkent men verschillende niveaus, van Basic over Bronze, Silver en Gold tot Platinum. Het label staat garant voor de duurzaamheid, terwijl de verschillende niveaus de perfecte indicatie vormen van de moeite die een producent besteedt aan de duurzaamheid van haar gecertifieerde producten.

Duurzaamheidsvereisten en labels

Overheden kunnen allerlei duurzaamheidvereisten opnemen in het bestek. In het vooronderzoek peilt de aanbestedende overheid naar het bestaan van C2C-gecertifieerde producten in het marktsegment. Afhankelijk van het aantal aanbieders, probeert ze een evenwicht te vinden tussen rigoureuze duurzaamheidsvereisten enerzijds en voldoende inschrijvingen anderzijds.

Omdat er momenteel in heel wat segmenten nog onvoldoende C2C-producenten zijn, is hier een belangrijke rol weggelegd voor de overheden, die het Cradle to Cradle-concept verder kunnen stimuleren. Dat kunnen ze doen door C2C-vereisten op te nemen als gunningscriteria en expliciet te vragen naar duurzaamheidslabels. De overheid kan, als onderdeel van de uitvoeringsvoorwaarden, eveneens een engagement vragen om binnen een bepaalde termijn aan welbepaalde vereisten te voldoen.

Tarkett beschikt over een C2C-gold certificaat voor haar linoleum 100% pure Linen (Essenza). Voor de rest van de linoleum-collectie hebben we een silver certificaat.

Laat een Reactie achter